Memoir '44

Forgatókönyvek - Úzvölgyi csata

Úzvölgyi csata

Úz folyó partja, 1916, a román-magyar határtól kb. 30 km-re...

1916 szeptemberének végén a győzelmes nagyszebeni csata véglegesen a központi hatalmak oldalára fordította a hadiszerencsét. A román hadsereg az egész arcvonalon visszavonulásra kényszerült és az üldözés a gyorsan mozgó huszár alakulatok jutottak főszerephez.

A 4., 7., 12. és 14. közös huszárezredet és a 7. lovas-tüzérosztályt magában foglaló 1. lovas hadosztály október 12-én érte el a Csíki havasokban fekvő úzvölgyi Aklos csárdát. A nem túl tágas völgy ettől kezdve szinte szurdokszerűen halad az Úzvölgy-telepig, ahol a vámháznál a románok szilárd védelmi állásokat építettek ki. A hadosztály parancsnoka elhatározta, hogy a völgyet szegélyező gerinceken keresztül átkaroló támadást indít az ellenség ellen. A mintegy 500 fős északi csoport a 7. huszárezred lövészosztályából, a 12 huszárezred egy lóról szállított századából valamint három géppuskás osztagból állt. Az Aklos csárdától október 13-án 11.30-kor indulva először megmászták az 1555 méter magas Saj havasát, majd a hegygerincen menetelve elérték az 1473 méter magas Katlan ormát, ahol az éjszakát töltötték. A következő nap reggelén 06.30-kor indultak tovább az 1091 méteres Sár havasára, ahol már az ellenséges vonalak mögött jártak. Innen déli irányba, az úzvölgyi vámház felé egy kb. 50 méter széles hegygerincen ereszkedtek, melynek legmagasabb pontja a völgy fölé magasodó 905 méter magas kiemelkedés.

A harccsoport félszázadnyi elővédjét Gróf Eszterházy Alajos főhadnagy vezette. A főerők 500 méterre lemaradva követték őket. A Sár havasán egy-egy szakaszt hagytak hátra a kötelék háta és oldala biztosítására.
11.20-kor bukkantak az ellenség első 30-40 fős csoportjára, mely rövid tűzharc után déli irányba menekült. Az üldözés során egy másik román csoportot is megugrasztottak, míg végül az üldöző első csoportja eljutott a 905-ös kiemelkedés aljáig. Itt erős ellenállásba ütköztek, ezért visszatértek a főerőkhöz, akik 885-ös magassági pontnál várakoztak. Báró Berg ezredes itt alakította ki a csoport támadó harcrendjét. A balszárnyra vezényelt 2. századot két géppuskával erősítette meg és parancsot adott a 905-ös magaslaton védekező ellenség megtámadására. A jobbszárnyon két század a hegygerincről a vámházhoz levezető öszvérút vonalában nyomult előre a román védelem hátába. A 14.00-kor megindított támadás közel egy órás harc után teljes sikert hozott. A 905-ös kiemelkedésről az ellenség halottakat és sebesülteket visszahagyva fejvesztve menekült. A jobbszárny miután elérte a völgyet, bekapcsolódott az ott folyó harcba. A megzavart ellenség csoportjai megkezdték a visszavonulást, nyomukban a Thoms alezredes parancsnoksága alatt álló arctámadó csoporttal. A hegyoldalon lefelé ereszkedő huszároknak kiváló célpontot kínált a menekülő ellenség, azonban egy félreértés miatt többségüket futni hagyták. A románok ugyanis egy csángó ezredet alkalmaztak ezen az arcvonalszakaszon, aki egymás között magyarul beszéltek. A huszárok a fák takarásában a sajátjaiknak hitték őket és futni hagyták a csapatot.

Eligazítás:

Magyar játékos:
6 kártya, te kezdesz

Antant, román játékos:
4 kártya

Győzelmi feltételek:

Magyarok: szét kell verni a román állásokat, hogy a románok ne tehessék be a lábukat Erdélybe

Románok: meg kell védeni az állásokat, hogy tudjunk továbbra is Erdély
ellen harcolni

6 kitüntetés, a Vámház ideiglenes kitüntetés

Különleges szabályok:

A csillaggal jelölt erdők dombokon lévő erdők, ott tudnak leereszkedni a Sár havasáról. Még egy speciális szabály: abban a körben, mikor a magyarok belépnek a csillagos erdőbe, tudnak harcolni, és a csillag is találatnak számít (csak abban a körben, a meglepetés miatt.) EZT EGY EGYSÉG ÉS EGY ERDŐ ESETÉBEN EGYSZER LEHET MEGTENNI!!!

Az összes gyalogos (lovasok-nem lovasok egyaránt) lőtávolsága X|-3-|-2-, vagy ha hosszabb csatát szeretnél X|-2-|-1-
A magyar gyalogosok huszárok, de csak 2-t léphetnek (és lőhetnek)
A román gyalogosok sima gyalogosként mozognak.

Felhasznált irodalom:

http://www.zmne.hu (http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/sections/mhtt_csata/project/uzvolgy/uzvolgy.htm)

Készítette Horváth "Maerthon" Márton

Vissza a cikkek listájához

Nem hivatalos magyar rajongói Memoir'44 weblap. A Memoir'44 játék a Days of Wonder kiadó védjegyzett terméke.

RSS | Készült 2006-ban a Gémklub és az AionNET Kft. támogatásával.

Webáruház fejlesztés - Webáruház készítés